ISPAHAHAN TEPISI

MERE TEPIHA –

Ispod svakog tepiha, na slici se nalaze tačne mere. Pogledajte i odlučite koja Vam mera tepiha odgovara!